Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

Projekty Unijne


Strony internetowe projektów unijnych realizowanych przez Ośrodek:


 

Partnerstwo w Projekcie:

"PODARUJ NADZIEJĘ – WSPARCIE I ROZWÓJ"

Projekt "Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój" realizowany jest przez Stowarzyszenie Profilaktyki
i Resocjalizacji AD REM w partnerstwie z Gminą Miasto Zgierz – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu oraz Gminą Aleksandrów Łódzki – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Adresatami działań zaplanowanych w projekcie są dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat oraz osoby
z ich otoczenia – rodziny objęte wsparciem OPS.

W ramach realizacji projektu na terenie Zgierza dla osób z otoczenia młodzieży objętej wsparciem projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów w ramach "Szkoły dla rodziców
i wychowawców". Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą po to, by zbudować głębszą relację o więzi oparte na wzajemnym szacunku.

Dodatkowo, na terenie miasta powstanie nowa placówka – klub OBUDŹ JUTRO, która oferować będzie wsparcie w zakresie zajęć wszechstronnie rozwijających: sportowych, kulinarnych, komputerowych, historyczno-kulturowych oraz edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych. Młodzież będzie mogła otrzymać również wsparcie specjalistyczne – psychologiczne, psychiatryczne
i logopedyczne oraz w formie terapii biofeedback i HEG.

Klub OBUDŹ JUTRO bedzie organizował warsztaty tematyczne z elementami survivalu oraz zajęcia na ściankach wspinaczkowych.

Realizacja tych działań zagwarantuje uczestnikom między innymi rozwój umiejętności uczenia się, nabycie kompetencji społecznych i obywatelskich, rozwinie inicjatywność i przedsiębiorczość.

Kontakt do biura projektu: biuro AD REM, nr tel. 796 188 282 lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, nr tel. 42 716 02 33.Projekt "Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2. Usługi Społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.