Aktualności

19 Lut 2020

XV edycja ,,Szkoły dla Rodziców”

W dniu 25 marca 2020 r. rozpocznie się piętnasta edycja treningu umiejętności wychowawczych prowadzona w oparciu o program ,,Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców”.             Do udziału w zajęciach zachęcamy zarówno klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu jak i innych zainteresowanych.             Zajęcia będą odbywać się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej

Czytaj dalej...
12 Lut 2020

Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy

W związku z realizacją projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy – pośrednika pracy. Link do

Czytaj dalej...
11 Lut 2020

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

Link do ogłoszenia w BIP: https://ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23642

Czytaj dalej...
10 Lut 2020

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE (PSU) w 2020 r.

Prace społecznie użyteczne  w 2020r – wykonywane są na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Zgierskim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, a Gminą Miasto Zgierz reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza. Prace społecznie-użyteczne są instrumentem aktywizacji społeczno-zawodowej osób uprawnionych,  jako jedna z form przeciwdziałania wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych

Czytaj dalej...
4 Lut 2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy – TRENERA I EKSPERTA DS. WDROŻENIA ZMIAN

Link do zapytania w BIP: https://ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23539

Czytaj dalej...

Projekt „NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD”

W dniu 16 października 2019 r. została  podpisana umowa  o dofinansowanie projektu „  NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja             i  Rozwój  na lata 2014-2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna,   pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy

Czytaj dalej...
3 Lut 2020

Spotkanie Grupy Wsparcia dla opiekunów i rodzin osób cierpiących na chorobę Alzheimera

Informujemy, iż 5 lutego (środa) odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów i rodzin osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Spotkania odbywają się w Zgierzu, ul. Cezaka 12 – Dzienny Dom „Senior-Wigor”. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej...
7 Sty 2020

Gwiazdka MOPS 2019

17 grudnia 2019 roku w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu odbyła się dwunasta edycja akcji Gwiazdka MOPS dla dzieci, a od tego roku również dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Miasta Zgierza. W 2019 roku akcja zorganizowana była przez MOPS w Zgierzu przy wsparciu dwunastu sponsorów – dary

Czytaj dalej...