Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

piątek, 22 luty 2019

W 2019 r. w powiecie zgierskim funkcjonuje  pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu zgierskiego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenie o którym mowa w ww. artykule.

Na czym  polega nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację lub,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz  poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna

 • prawa rodzinnego,
 • prawa pracy,
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa karnego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje

 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania  do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym  polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zgierzu
Udzielanie pomocy bezpłatnie i bez skierowań.

Adres :

95-100 Zgierz
ul. Długa 89/91

Telefon :

Zgłoszenia i informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie placówki.
tel./fax: 42 718-31-79
e-mail : www.poradnia.powiat.zgierz.pl
Punkt czynny :
poniedziałek − czwartek godz. 8:00 - 18:00 piątek w godz. 8:00 - 15:00

Komu udzielane jest wsparcie?

• dzieci i młodzież uczęszczające do szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Zgierza lub gminy Zgierz;
• dzieci do 6 roku życia nieuczęszczające do placówek oświatowych, a będące mieszkańcami miasta Zgierz i gminy Zgierz po podaniu powodu zgłoszenia;
• ich rodzice i opiekunowie;
• nauczyciele i osoby zajmujące się pracą na rzecz dzieci i młodzieży.

Liga Kobiet Polskich Koło Terenowe w Zgierzu

Konsultacje psychologiczne współfinansowane przez Urząd Miasta Zgierza
Dla mieszkańców Zgierza i okolic porady psychologiczne i prawne.

Adres :
95-100 Zgierz
ul. Jana Pawła II 19

Telefon :
500 252 006
e-mail :
lkpzgierz@gmail.com

Punkt czynny :

Wtorki 16.15 – 18.15
Środy 16.15 – 19.15

Zapisy w godzinach dyżuru psychologa lub telefonicznie pod numerem 506 – 511 – 799.
Porady prawne w każda środę 16.00/17.30 bez zapisów tel. 500-252-006.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Rodzin ,,Żródła” Ośrodek wspierania rodziny – Zgierz

Adres :
95-100 Zgierz
ul. Ks. Rembowskiego 59 – adres do korespondencji
Siedziba mieści się ul. Długa 89/91

Telefon :
42 718-31-79
e-mail :
stowarzyszeniezrodla@gmail.com

Punkt czynny :
poniedziałek 16.00-18.00
wtorek 12.00-13.00, 18.00-19.00
środa 16.00-18.00
czwartek 16.00-18.00

Cele realizowane :

• Udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej dla rodzin będących w kryzysie, wsparcie psychologiczne dla osób przeżywających kryzys emocjonalny;
• poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców i dzieci wykazujących trudności szkolne. Wsparcie psychologiczne i terapia dla osób doświadczających przemocy i będących sprawcami przemocy. Interwencja kryzysowa dla osób przeżywających traumatyczne sytuacje, mediacje rodzinne.
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” KRS: 0000437152

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.  Umówienie terminu pod numerem 785-050-293

Starostwo Powiatowe w Zgierzu,

95-100 Zgierz,

 ul. Sadowa 6a, nr telefonu 665 530 272

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne ,,JA-TY-MY,,

Z siedzibą w : w 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,  KRS 0000174689

Punkt nieodpłatnych porad prawnych

Poniedziałek

         8:00 - 12:00

         8:00 - 12:00

         8:00 - 12:00

         8:00 - 12:00

         8:00 - 12:00

nieodpłatna pomoc prawna

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Starostwo Powiatowe w Zgierzu,

95-100 Zgierz,

 ul. Sadowa 6a, nr telefonu 665 530 272

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową

Fundacja Honeste Vivere

Z siedzibą w : w 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza – Tatara 7,                                                  KRS 0000337010

Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich

Poniedziałek

12:00 - 16:00

12:00 - 16.00

12:00 - 16.00

12:00 - 16:00

11.00 - 15.00

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Starostwo Powiatowe w Zgierzu,

95-100 Zgierz,

 ul. Długa 49, nr telefonu 665 530 518

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową

EUROPEAN CONCEPT CONSULTING FOUNDATION

z siedzibą w : 91-134 Łódź, ul. Rojna 103,                                                                                    KRS 0000463393

Punkt nieodpłatnych porad prawnych

Poniedziałek

12:00 – 16:00

12:00 – 16:00

12:00 – 16:00

12:00 – 16:00

11:00 – 15:00

nieodpłatna pomoc prawna

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Starostwo Powiatowe w Zgierzu,

95-100 Zgierz,

 ul. Długa 49, nr telefonu 665 530 518

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową

EUROPEAN CONCEPT CONSULTING FOUNDATION

z siedzibą w : 91-134 Łódź, ul. Rojna 103, KRS 0000463393

Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich

Poniedziałek

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie