Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
  Dokument z dnia: 2019-02-11
  Data zakończenia: 2019-02-11
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

Zaproszenie do udziału w Projekcie "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim"

wtorek, 9 Kwiecień 2019

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu zaprasza osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Do projektu rekrutowane będą:
- osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Zgierz,
- osoby z niepełnosprawnością.
Kryteria premiujące:
 - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

- osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

 - osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- osoby korzystające z programu PO PŻ.

Pierwszeństwo mają osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium określonego
w ustawie o pomocy społecznej.

Wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegać będzie na wsparciu osób
z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego i zawodowego.

Rekrutacja prowadzona w dniach 09.04 - 08.05.2019 r.

Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu – MOPS, ul. Długa 77, pokój 7A, pod numerem telefonu 42 716 02 33 lub mailowo pod adresem milena.nowak@mopszgierz.pl. W celu rekrutacji do projektu można również kontaktować się z pracownikiem socjalnym z danego rejonu (rejony pracy pracowników socjalnych oraz numery telefonów dostępne są na stronie internetowej www.mopszgierz.pl).