Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

WydrukujWydrukuj

NUMERY KONT BANKOWYCH


Bank Spółdzielczy w Zgierzu

76 8783 0004 0021 6573 2000 0001

Na powyższy numer konta bankowego realizować można wpłaty związane z:

 • nienależnie pobranymi świadczeniami za lata ubiegłe
 • opłatami za usługi opiekuńcze
 • opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

92 8783 0004 0021 6573 2000 0004

Na powyższy numer konta można regulować należności w zakresie prowadzonych spraw związanych z:

 • Funduszem Alimentacyjnym
 • Zaliczką Alimentacyjną

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

49 8783 0004 0021 6573 2000 0002

Na powyższy numer konta bankowego realizować można wpłaty z tytułu:

 • nienależnie pobranych świadczeń za rok bieżący
 • zwrotu niewykorzystanych środków za dożywianie w roku bieżącym