Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

Pakty Zatrudnieniowe w Polsce


„Pakty Zatrudnieniowe w Polsce” (Projekt nr WND-POWR.04.03.00-00-W148/15) to nowatorski projekt realizowany przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp we współpracy z dwoma partnerami strategicznymi: Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce. Dzięki tak zbudowanej kooperacji Polska będzie mogła skorzystać z niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych 50+. W ramach projektu nastąpi zaadaptowanie niemieckiego modelu Paktu Zatrudnieniowego i przetestowanie go między innymi na terenie powiatu zgierskiego.

Głównym rezultatem projektu będzie model paktów zatrudnieniowych stanowiący o zasadach współpracy pomiędzy podmiotami o kluczowym znaczeniu dla aktywizacji zawodowej osób po 50 r.ż., funkcjonujący na terenie jednej (np. powiatu) lub kilku jednostek samorządu terytorialnego (np. przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w całym kraju. Model ten zostanie zaadaptowany do warunków polskich, przetestowany i w wyniku projektu będzie możliwy do wdrożenia na terenie Polski.

Pakt w powiecie zgierskimi i Łodzi zawarty został 17 lutego 2017 r. To wyjątkowy pakt, który obejmuje podmioty z dwóch rejonów Polski. Tworzą go: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Gmina Miasto Zgierz, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zgierskie Centrum Seniora, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 750 864,40 zł i obejmuje dofinansowanie, z następujących źródeł:

• ze środków europejskich w kwocie 1 650 890,04 zł, co stanowi 94,29 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,

• ze środków dotacji celowej w kwocie 47 448,41 zł,

• wkład własny w kwocie 52 525,95 zł pochodzi ze środków prywatnych.