Aktualności

13 Maj 2021

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie – oferta edukacyjna

Jesteśmy placówką państwową państwową, ponadregionalnie spełniającą potrzeby opiekuńczo-wychowawcze młodzieży. Jako placówka koedukacyjna realizujemy kompleksowe działania w zakresie przygotowania wychowanków do uczestnictwa w rynku pracy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Kształcenie odbywa się na terenie Centrum, w klasie VII i VIII klasie Szkoły Podstawowej przysposabiającej do wykonywania określonego zawodu oraz w Szkole

Czytaj dalej...
7 Maj 2021

Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uruchomiło Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów 42 208 19 99. Linia jest czynna w dni robocze w godzinach 16:00 – 19:00. Porad udziela m.in. psycholog, pracownik pomocy społecznej, dietetyk oraz inni specjaliści.

Czytaj dalej...
13 Kwi 2021

Harmonogram rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19

Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem: 27 kwietnia – roczniki 1976-1977, 28 kwietnia – roczniki 1978-1979, 29 kwietnia – roczniki 1980-1981, 30 kwietnia – roczniki 1982-1983, 1 maja – roczniki 1984-1985, 3 maja – roczniki 1986-1987, 4 maja – roczniki 1988-1989, 5 maja – roczniki 1990-1991, 6 maja – roczniki

Czytaj dalej...
12 Kwi 2021

Paczki żywnościowe – ważna informacja

Informujemy, że Polski Czerwony Krzyż (Zgierz, ul. Pułaskiego 54) będzie wydawał art. spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 według harmonogramu: 07 maja 2021 r. osoby z przydzielonym numerem w zakresie od 1 do 13010 maja 2021 r. osoby

Czytaj dalej...
25 Mar 2021

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w formie papierowej.

Od dnia 01 kwietnia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu rozpoczyna przyjmowanie wnioskówo ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w formie papierowej. Jednocześnie przypominamy, że od 01 lutego 2021 r. można złożyć wniosek przez internet za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa

Czytaj dalej...

Paczki żywnościowe – ważna informacja

Informujemy, że Polski Czerwony Krzyż (Zgierz, ul. Pułaskiego 54) będzie wydawał art. spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 według harmonogramu: 07 kwietnia 2021 r. osoby z przydzielonym numerem w zakresie od 1 do 13008 kwietnia 2021 r. osoby

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie XXI konkursu w sprawie realizacji powierzenia zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Stowarzyszenie samopomocowe „Abakus” z siedzibą w Łodzi oraz Fundacja „Dies Mei” z siedzibą w Pabianicach otrzymały dotacje ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnychi aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Wymienione podmioty oferują pomoc w

Czytaj dalej...