Aktualności

26 Lis 2020

Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Dnia 25 listopada 2020 r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Roku 2020 on-line. Głównym punktem Obchodów było odczytanie osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie, w kategoriach: „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2020”, „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2020”, „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa

Czytaj dalej...
23 Lis 2020

Dzień Pracownika Socjalnego

Jak co roku, 21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Dzień ten jest świętem pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na istotę i znaczenie pracy zatrudnionych w pomocy społecznej, a także uznanie dla ich zaangażowania i podejmowanego trudu w służbie potrzebującym obywatelom. Wszystkim pracownikom służb społecznych życzymy wytrwałości, determinacji

Czytaj dalej...
20 Lis 2020

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 listopada 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs: Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”,

Czytaj dalej...
18 Lis 2020

Laptopy dla zgierskich rodzin

Dnia 17.11.2020 r. Fundacja “Tchnienie” w Łodzi przy wsparciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu przekazała 6 laptopów dla dzieci zgierskich rodzin, niezbędnych do nauki zdalnej w domu. Fundacja oraz darczyńcy chcieli wnieść swój wkład w likwidację zjawiska wykluczenia cyfrowego. Sprzęty te posłużą do celów edukacyjnych oraz ciągłego rozwijania

Czytaj dalej...

Szlachetna Paczka 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu wraz z Urzędem Miasta Zgierza już kolejny rok włączył się aktywnie w ogólnopolski projekt “Szlachetna Paczka”. Głównym celem projektu jest dotarcie do rodzin, osób samotnych, które w miarę swoich możliwości walczą o poprawę swojej trudnej sytuacji życiowej, w jakiej

Czytaj dalej...
13 Lis 2020

Senior-Wigor – Informacja

Od dnia 10 listopada 2020 r. do odwołania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID – 19 zgodnie z Zarządzeniem NR 23/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu zostały wprowadzone ograniczenia w zakresie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zgierzu. Ww. ograniczenia dotyczą czasowego zawieszenia działań

Czytaj dalej...
5 Lis 2020

Informacja dla Klientów: dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu – Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych informuje, że od 05.11.2020r. przyjmowanie kompletnych dokumentów na dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz załatwianie innych spraw z nimi związanych, odbywać się będzie wyłącznie przez: –   skrzynkę podawczą, znajdującą się na ścianie, przy wejściu do budynku MOPS, – listownie (Miejski

Czytaj dalej...

Informacja dla Klientów: fundusz alimentacyjny

Od dnia 05.11.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów w funduszu alimentacyjnym. Zaleca się załatwianie spraw:— telefonicznie: nr. tel. 693 002 044, (42) 716 42 13,— za pośrednictwem usług internetowych:    adres skrytki ePUAP MOPS: /MOPS_Zgierz/skrytka — za pośrednictwem e- mail: sekretariat@mopszgierz.pl— za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Czytaj dalej...