Aktualności

31 Maj 2019

Wydawanie paczek „Pomocna Dłoń”

Wydawanie paczek żywnościowych przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” odbywać będzie się w dniach 3-6 czerwca br. w godz. 10:30-14:00 przy ul. Słowackiego 6. Jednocześnie informujemy, że wydawanie paczek z podprogramu 2018 przez PCK zostało zakończone w miesiącu maju.

Czytaj dalej...
20 Maj 2019

Rekrutacja do Projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” – zapraszamy!

Informujemy, że rekrutacja do Projektu rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2019 roku. Komplet dokumentów rekrutacyjnych będzie można wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@mopszgierz.pl lub umówić się na rozmowę rekrutacyjną w celu wypełnienia ww. dokumentów i złożenia ich w Biurze Projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 77, pokój 7a,

Czytaj dalej...
16 Maj 2019

Projekt „Dla Rodziny” – zapytania ofertowe

Na stronie Projektu „Dla rodziny” – https://dlarodziny.mopszgierz.pl/ zamieszczone zostały zapytania ofertowe związane z realizację Projektu.Zapraszamy do składania ofert.

Czytaj dalej...
15 Maj 2019

Komunikat dotyczący paczek żywnościowych – PCK w Zgierzu

UWAGA! Osoby, które nie odebrały artykułów spożywczych wydawanych przez PCK Zgierz, ul. Pułaskiego 54 w dniach 13 i 14 maja 2019 roku mogą to uczynić w dniu 18 maja – sobota w godz. 10:00-12:00.

Czytaj dalej...
10 Maj 2019

Ważne! Uwaga – wnioski Programu RODZINA 500+

W związku ze zdarzającymi się przypadkami niewłaściwego wyboru adresata przy składaniu wniosków o świadczenie 500+ informuje się, że mieszkańcy miasta Zgierza składający wnioski o 500+ drogą elektroniczną, za pośrednictwem bankowości internetowej, wybierają jako adresata MOPS Zgierz, ul. Długa 56, a nie GOPS Zgierz, ul. Łęczycka 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu (GOPS)

Czytaj dalej...
9 Maj 2019

Projekt „Dla Rodziny” – strona internetowa

Informujemy, iż uruchomiona została strona internetowa Projektu „Dla Rodziny” –www.dlarodziny.mopszgierz.pl. Zaraszamy do zapozania się z informacjami dotyczącymi Projektu, a także osoby zainteresowane – do udziału w rekrutacji.

Czytaj dalej...
8 Maj 2019

Kondolencje z powodu śmierci radnej Sejmiku Wojewódzkiego Ilony Rafalskiej

Z wielką przykrością i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, Ilony Rafalskiej. Była to osoba bardzo zaangażowana w sprawy społeczne, prowadząca wiele działań na rzecz osób starszych i potrzebujących, a także kobiet i dzieci. Corocznie poprzez

Czytaj dalej...
2 Maj 2019

Projekt EFS RPO – „Dla Rodziny” – Informacja

W dniu 01 maja 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu rozpoczął rekrutację do projektu pn. „DLA RODZINY” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Czytaj dalej...