Aktualności

31 Paź 2019

Dzień bezpłatnej diagnozy

SZANOWNI RODZICE!!!    JEŚLI NIEPOKOI PAŃSTWA ROZWÓJ DZIECKA…                     Miejskie Przedszkole nr 3 – integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu  serdecznie zaprasza na DZIEŃ BEZPŁATNEJ DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ PSYCHOLOGICZNEJ PEDAGOGICZNEJ REHABILITACYJNEJ Termin diagnozy: 16.11.2019r. (sobota) w godz. 09:00 – 13:40 Wiek dzieci: od 2 do 6 lat z terenu miasta i powiatu

Czytaj dalej...
29 Paź 2019

Spotkanie inicjujące zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

W dniu 28 października 2019 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Zgierza odbyło się spotkanie inicjujące zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego. Partnerski Zespół Kooperacyjny został powołany w ramach realizacji Projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku

Czytaj dalej...

Akcja porządkowania grobów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu  zorganizował akcję porządkowania  grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zgierzu przy ulicy Konstantynowskiej 75, osób zmarłych,  których pochówku dokonał  tutejszy Ośrodek. W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych w dniu 17 października 2019 r. pracownicy MOPS oraz osoby realizujące prace

Czytaj dalej...
10 Paź 2019

Projekt „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” – Szkoła dla rodziców

W dniu 28 września 2019 roku rozpoczęliśmy zajęcia w ramach 5 edycji Szkoły dla Rodziców. Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia oraz wsparcie indywidualne psychologa i pedagoga skierowane są do rodziców dzieci w wieku od 10 do

Czytaj dalej...
7 Paź 2019

Czternasta edycja ,,Szkoły dla Rodziców”

W dniu 02 października 2019 r. pracownicy Zespołu ds. Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zainicjowali rozpoczęcie czternastej edycji warsztatów umiejętności wychowawczych w oparciu o program ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Udział w zajęcia zadeklarowali klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu i asystenci rodziny. Zajęcia odbywają

Czytaj dalej...
4 Paź 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – Podprogram 2019 (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13.08.2019 r.) będzie realizowany w okresie od grudnia 2019 r. do lipca 2020 r. Terminy wydawania artykułów spożywczych na terenie miasta Zgierza będą podawane na bieżąco w okresie realizacji podprogramu.

Czytaj dalej...
3 Paź 2019

Projekt „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM”

Projekt  realizowany jest w partnerstwie .  Liderem  projektu  jest  Starostwo Powiatowe w Zgierzu /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu przy współudziale  pięciu partnerów realizacji projektu:  1.Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, 2. Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie 3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Czytaj dalej...