Aktualności

28 Lut 2020

„Szkoła dla rodziców”

W dniu 15 lutego 2020 roku rozpoczęliśmy zajęcia w ramach 6 edycji Szkoły dla Rodziców. Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia oraz wsparcie indywidualne psychologa i pedagoga skierowane są do rodziców dzieci w wieku od 10 do

Czytaj dalej...

Międzypokoleniowy Dzień Aktywności w Żyrardowie

W dniu 25.02.2020 r. seniorzy z naszego Domu aktywnie uczestniczyli w spotkaniu z okazji Międzypokoleniowego Dnia Aktywności w Żyrardowie. Gdzie wzięliśmy czynnie udział wystawiając nasze prace, tym razem prezentowaliśmy prace plastyczne – obrazy autorstwa Pani Teresy Banasiewicz oraz program artystyczny na scenie   w wykonaniu naszego duetu Pani Marii Warych- wokal

Czytaj dalej...
19 Lut 2020

XV edycja ,,Szkoły dla Rodziców”

W dniu 25 marca 2020 r. rozpocznie się piętnasta edycja treningu umiejętności wychowawczych prowadzona w oparciu o program ,,Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców”.             Do udziału w zajęciach zachęcamy zarówno klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu jak i innych zainteresowanych.             Zajęcia będą odbywać się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej

Czytaj dalej...
12 Lut 2020

Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy

W związku z realizacją projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy – pośrednika pracy. Link do

Czytaj dalej...
11 Lut 2020

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

Link do ogłoszenia w BIP: https://ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23642

Czytaj dalej...
10 Lut 2020

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE (PSU) w 2020 r.

Prace społecznie użyteczne  w 2020r – wykonywane są na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Zgierskim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, a Gminą Miasto Zgierz reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza. Prace społecznie-użyteczne są instrumentem aktywizacji społeczno-zawodowej osób uprawnionych,  jako jedna z form przeciwdziałania wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych

Czytaj dalej...
4 Lut 2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy – TRENERA I EKSPERTA DS. WDROŻENIA ZMIAN

Link do zapytania w BIP: https://ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23539

Czytaj dalej...

Projekt „NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD”

W dniu 16 października 2019 r. została  podpisana umowa  o dofinansowanie projektu „  NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja             i  Rozwój  na lata 2014-2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna,   pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy

Czytaj dalej...