Aktualności

13 Gru 2019

Spotkanie w ramach Projektu Kooperacje 3D

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Dziennym Domu „Senior Wigor” odbyło się spotkanie robocze Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego powołanego w ramach realizacji Projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5

Czytaj dalej...
11 Gru 2019

Konferencja „Stop przemocy wobec osób zależnych”

06 grudnia 2019 r. w naszym mieście została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pt. „STOP PRZEMOCY WOBEC OSÓB ZALEŻNYCH”.  Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele władz Miasta Zgierza, służby zdrowia, oświaty,

Czytaj dalej...
10 Gru 2019

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu zaprasza osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Do projektu rekrutowane będą: – osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Zgierz, – osoby z niepełnosprawnością. Kryteria premiujące:  – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, – osoby z

Czytaj dalej...

Finał Szlachetnej Paczki

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz to, kim jest: nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II W dniach 7 i 8 grudnia 2019 r, odbył się XIX finał SZLACHETNEJ PACZKI – projektu, który co roku łączy tysiące osób:

Czytaj dalej...