Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
  Dokument z dnia: 2019-02-11
  Data zakończenia: 2019-02-11
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

Zaproszenie na szkolenia - Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

środa, 16 Styczeń 2019

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, który realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka, Towarzystwo Nasz Dom, Grupę Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. w Olsztynie. 

Szkolenia skierowane są do asystentów rodziny, pracowników placówek wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie, pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osób prowadzących terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce, rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i służb współpracujących – policji, kuratorów.

Uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu, a w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie.  Dla uczestników projektu zostały przewidziane także konsultacje z ekspertami, których celem jest zapewnienie opieki merytorycznej uczestnikom po zakończeniu konkretnych modułów szkoleniowych.

Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie.

Zapisy na szkolenia:  https://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/zapisy-na-szkolenia-iv

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Prządka,

szkolenia@towarzystwonaszdom.pl,

tel. 508 106 152

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

 1. Zarządzanie motywacją pracownika: 14-15.03.2019

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym:  21-22.02.2019
 1. Zrozumieć rodzinę. Plan pracy z rodziną jako skuteczne narządzie pomocy: 21-22.02.2019
 2. Analiza, diagnoza sytuacji rodzinnej: 21-22.02.2019
 3. Psychopedagogika traumy: 18 -19.02.2019
 4. Wychowawca- Mentor – Jak budować autorytet?: 14-15.03.2019
 5. Przygotowanie do usamodzielnienia: 14-15.03.2019
 6. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi: 14-15.03.2019
ZałącznikWielkość
PDF icon Bezpłatne szkolenia_Towarzystwo Nasz Dom.pdf365.2 KB