Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

WydrukujWydrukuj

CENTRUM WOLONTARIATU


Łączymy

... ludzi – tych, co chcą pomagać, i tych, co potrzebują pomocy...
... wszystkich, którzy mają choć minimum chęci, żeby działać..
... idee, pomysły, działania!

Dane kontaktowe:

tel./fax (0-42) 716-02-33
95-100 Zgierz, ul. Długa 77 p. 7a lub 2
lub tel. (42) 716-59-52 lub 514-944-896
95-100 Zgierz, ul. Cezaka 12

Koordynatorzy ds. wolontariatu


 • Barbara Bednarska - e-mail: psycholog@mopszgierz.pl, tel. 512-289-923 Zgierz, ul. Długa 77 p. 7a lub 2 / ul. Cezaka 12
 • Katarzyna Kapusta-Dylik - e-mail: kontakt@seniorwigor-zgierz.pl tel. (42) 716-59-52 lub 514-944-896 Zgierz, ul. Cezaka 12
 • Dagmara Frątczak-Schroeder - e-mail: dfratczak@mopszgierz.pl tel. (0-42) 716-02-33 Zgierz, ul. Długa 77 p. 7a
Z dniem 01.02.2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego rozpoczął swoją działalność wolontariat. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz organizacji, instytucji lub osób, które wykracza poza działania wynikające z więzi rodzinnych czy koleżeńskich.

Może masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym?
Zyskaj podwójnie: postaw na swój rozwój i działania prospołeczne!


Znamy takie osoby, którym mógłbyś pomóc: samotne, starsze, niepełnosprawne, dzieci potrzebujące wsparcia lub pomocy w nauce. Możesz też zostać wolontariuszem w wybranym dziale naszego Ośrodka bądź Domu Dziennym „Senior-WIGOR” np. aby zdobyć doświadczenie zawodowe czy odbyć praktyki. Współpracujemy również z wieloma jednostkami z terenu Miasta Zgierza m.in. Fundacją Arka, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną, Klubem Przystań, szkołami podstawowymi i przedszkolami. Oferujemy możliwość działania na rzecz ludzi, dla tych którzy z potrzeby serca chcą robić coś dla innych. Możesz działać akcyjnie albo w sposób regularny – wspólnie to ustalimy, w zależności od czasu jakim dysponujesz. Nawet odrobina Twojej uwagi może dać komuś szczęście i pomoc.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

 • Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, lepszym a jednocześnie niewielkim wysiłkiem innym dać coś bardzo potrzebnego i ważnego,
 • Zdobywasz ciekawe doświadczenia zawodowe, którymi potem możesz wzbogacić swoje CV,
 • Wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie wielu cech np: umiejętność przekazywania wiedzy, zorganizowania, pomysłowości, kreatywności, zdolności przywódczych, rozwijania empatii, umiejętności słuchania, komunikowania się itp.,
 • Twoje umiejętności takie jak np. znajomość języków obcych, przedmiotów ścisłych, programów komputerowych, zdolności muzyczne, plastyczne i wiele innych, mogą okazać się nieocenione dla kogoś potrzebującego – podziel się tym!
 • Nie zapominajmy też o ogromnym zysku psychologicznym – gdy pomagamy lepiej się ze sobą czujemy, lepiej o sobie myślimy. Czujemy się potrzebni i pożyteczni.
 • W momentach gdy nie mamy zbyt wielu życiowych aktywności to właśnie wolontariat może wnieść radość, poczucie sensu oraz dawkę dobrej mobilizacji w nasz dzień.
 • Poza tym całe dobro okazane wraca do nas po wielekroć!!

Do kogo może być skierowana Twoja pomoc:


Pomoc indywidualna:


 • osobom starszym;
 • osobom niepełnosprawnym;
 • dzieciom i młodzieży, głównie z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbanych środowiskowo, z rodzin alkoholowych, wchodzących w kolizje z prawem poprzez pomoc w lekcjach oraz organizowanie czasu wolnego;
 • rodzicom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym korzystającym z pomocy Ośrodka;
 • osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom samotnym.

Pomoc w Domu Dziennym „Senior-WIGOR”:


 • pomoc w drobnych zakupach;
 • pomoc w sprzątaniu domu;
 • dostarczanie obiadów;
 • odwiedziny w domach;
 • dotrzymywanie towarzystwa, rozmowy, gry, wspólne spędzanie czasu u seniora lub na terenie Domu Dziennego „Senior-WIGOR”;
 • współorganizowanie, asystowanie podczas imprez, wyjść i zajęć w Domu Dziennego Pobytu;
 • (współ)prowadzenie zajęć dla seniorów – dowolna tematyka.

Udział w jednorazowych akcjach


Czasem potrzebujemy wolontariuszy na pojedyncze akcje - sprzątanie grobów, wydawanie żywności, paczek czy odzieży, przewiezienie np. mebli, akcje świąteczne, pomoc w przypadku nagłych zdarzeń u klientów, zbiórki odzieży i rzeczy, asystowanie w wyjściach czy zajęciach itd. Jeśli preferujesz udział w takich akcjach to też możesz zostać wolontariuszem!

Pomoc w placówkach z nami współpracującymi:


Każdorazowo w porozumieniu wolontarystycznym określany jest zakres obowiązków, które obowiązują wolontariusza. Nawet jeśli marzy Ci się wolontariat innego rodzaju – z innym odbiorcą – pomożemy Ci go zdobyć i zorganizować!

Przykładowe realizowane w MOPS wolontariaty:

 1. Wyprowadzanie psa samotnej osobie starszej, która nie wychodzi z domu.
 2. Dotrzymywanie towarzystwa osobie starszej i samotnej, drobne prace porządkowe i zakupy.
 3. Pomoc w przeprowadzce.
 4. Zbiórka paczek świątecznych.
 5. Udzielanie porad prawnych (prawnik).
 6. Udzielanie porad psychologicznych (psycholog).
 7. Udzielanie pomocy logopedycznej (logopedzi; studenci).
 8. Organizowanie aktywności dla grupy senioralnej.
 9. Prowadzenie Klubu Seniora – „Radosna Przystań” – animator lokalny.
 10. Współprowadzenie / prowadzenie zajęć plastycznych; z zakresu pierwszej pomocy; zajęć ruchowych; kosmetycznych dla grupy senioralnej.
 11. Koncerty, występy muzyczne, teatralne, działania kulturalne na rzecz seniorów.
 12. Pomoc w transporcie mebli do i z „Banku Przydasi” w MOPS.
 13. Pomoc w wydawaniu żywności w „Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń”.
 14. Pomoc w Hostelu w Fundacji Arka – współprowadzenie mitingów, pomoc w readaptacji osób uzależnionych.
 15. Praca jako pomoc na kuchni w przedszkolu/ szkole.
 16. Praca w świetlicach szkolnych i środowiskowych współpracujących z MOPS.
 17. Pomoc w pracach bibliotecznych, asystowanie przy działaniach prowadzonych na rzecz biblioteki.
 18. Zabawy z dziećmi, animowanie czasu wolnego.
 19. Pomoc w nauce, korepetycje.
 20. Pomoc w dziale kadr w MOPS.
 21. Prace administracyjno-biurowe na rzecz MOPS.
 22. Prace gospodarcze i porządkowe na rzecz MOPS, przedszkoli, szkół.
 23. Pomoc w charakterze Asystenta Rodziny.
 24. Pomoc w Dziale Pracy Socjalnej.
 25. Pomoc w Zespole ds. Pomocy Rodzinie.
 26. Pomoc w Dziale Świadczeń oraz Ekonomiczno-Administracyjnym.
 27. Roznoszenie ulotek i ogłoszeń.
 28. Drobne prace remontowe i naprawy u podopiecznych.

 29. Wolontariat – uregulowania prawne

  Wolontariat został powołany na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zmianami). Ustawa wprowadziła możliwość angażowania wolontariuszy w instytucjach publicznych, przede wszystkim w organach administracji rządowej i samorządowej. Reguluje ona zasady tworzenia Centrów Wolontariatu i zatrudniania wolontariuszy. Bardzo ważnym celem powyższej ustawy jest prawne uregulowanie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.