Dokumenty do pobrania

POMOC SPOŁECZNA – DOKUMENTY DO POBRANIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE – DOKUMENTY DO POBRANIA


Wzory wniosków świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczenia „Dobry Start” oraz świadczenia wychowawczego „500plus” do pobrania ze strony MPiPS Strona MRPiPS

DOKUMETY DO POBRANIA PORGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

DODATKI MIESZKANIOWE – DOKUMENTY DO POBRANIA – PDF


  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. Oświadczenie o stanie majątkowym
  3. Klauzula RODO do dodatku mieszkaniowego
  4. Deklaracja o dochodach
  5. Zaświadczenie o dochodach z zatrudnienia
  6. Oświadczenie dla właścicieli domów jednorodzinnych
  7. Wniosek o dodatek energetyczny
  8. Klauzula RODO do dodatku energetycznego
  9. Klauzula COVID-19 do dodatku mieszkaniowego wstecz

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – DOKUMENTY DO POBRANIA


DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ