Informacje ogólne o świadczeniach rodzinnych

95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24 (budynek Łaźni Miejskiej, wejście od strony parkingu)

  • nr tel. 693-001-376
  • nr tel. 693-002-653
  • nr tel. 693-001-373
  • nr tel. 693-002-483
  • nr tel. 42 716-71-94

Godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 17:00
piątek: 8:00 – 15:00

Świadczenia rodzinne:

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:30
wtorek: 8:00 – 16:30
piątek: 8:00 – 14:30

DO POBRANIA: Wnioski o przyznanie świadczenia – strona MRPiPS

Dane kontaktowe / godziny przyjęć interesantów

Zespół ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 

nr tel.: 693-001-376

Wysokość zasiłku rodzinnego

Kwoty miesięczne

dziecko
wiek < 5 lat
95 zł

dziecko
wiek 5 – 18 lat
124 zł

dziecko
wiek > 18 lat
135 zł

Kryterium dochodowe

Dochód miesięczny na osobę w rodzinie
674 zł lub 764 zł *


ŚWIADCZENIA RODZINNE – BECIKOWE

Dane kontaktowe / godziny przyjęć interesantów

Zespoł ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

nr tel.
42 716-71-94

Wysokość becikowego

Kwota jednorazowa
1000 zł

Kryterium dochodowe

Dochód miesięczny na osobę w rodzinie

max. 1922 zł netto