Okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od 01.08.2019 r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30, a we wtorki w godz. 8:00 – 17:30.
Od 01.07.2019r. wnioski można również składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
  • bankowość elektroniczna. 

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 będzie trwał od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka
lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł
jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek
rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 złoży wniosek w okresie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. przyznanie
i wypłata świadczeń za listopad 2019 r. następuje do dnia 30 listopada 2019r..

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa
i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2019r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada
do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących
od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz
z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-71-94, 693-002-653, 693-001-373, 693-002-483, 693-001-376.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od 01.08.2018 r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30, a we wtorki w godz. 8:00 – 17:30. Od 01.07.2018r. Wnioski mozna składac droga elektroniczną.

OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 trwa od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 będzie trwał od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01.08.2018 r..

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. lub wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.08.2018r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2018 r. następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 01 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-71-94, 693-002-653, 693-001-373, 693-002-483.