Punkt informacyjny

ADRES: ul. Długa 56, parter (przy wejściu)

GODZINY PRACY: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:30

Punkt udziela informacji z zakresu świadczonej pomocy wszystkim zainteresowanym osobom. 
Ponadto Punkt udziela informacji osobom korzystającym ze wsparcia Ośrodka po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość tj. informacji na temat:

  • podjętych decyzji administracyjnych w ich sprawach
  • terminu realizacji przyznanych świadczeń
  • wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne
  • wydawanie wniosków na komisję lekarską ds. orzekania st. niepełnosprawności
  • udzielanie innych informacji
  • wydawanie decyzji